Indie, Studio Kalari czyli najstarsza sztuka walki na świecie